Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش وضعیت مواد

وضعیت انبار مواد از لحاظ موجودی و میزان مصرف مواد در هر شیفت کاری از طریق این فرم قابل ثبت و پیگیری است.
وضعیت مواد
تعریف روز جدید
تاریخ و شیفت جدید را انتخاب کنید و دکمه Add New Day را کلیک نمایید. (آخرین موجودی انبار به تاریخ جدید کپی می شود) سپس هر آیتمی که موجودی آن تغییر کرده است را ویرایش کنید و مقادیر جدید را وارد نمایید.

حذف آخرین روز
آخرین روز تعریف شده را توسط دکمه Remove Last Day می توان حذف کرد.

حذف آیتمهای با مقادیر صفر
تعدادی از مواد دارای مقدار صفر هستند که نیازی نیست در گزارش وضعیت مواد نشان داده شوند. برای پنهان سازی آنها، روی لیست وضعیت مواد کلیک راست کنید و گزینه Delete Zero را بزنید. برای بازیابی این آیتمها گزینه Restore Zero را بزنید.

گزارش وضعیت مواد
برای گزارشگیری از موجودی انبار مواد، روز و شیفت را انتخاب کنید و در قسمت Print شماره گزارش و توضیحات آنرا وارد کنید و دکمه Print را کلیک کنید.

موجودی انبار مواد در روزهای قبل
با تغییر تاریخ در قسمت Date، موجودی و میزان مصرف مواد در سایر روزها قابل مشاهده و چاپ است.

نکات
1- فقط آخرین روز تعریف شده قابل حذف و ویرایش است.
2- اگر تعدادی از مواد را در لیست مشاهده نمی کنید به این دلیل است که در روز قبل موجودی نداشته است. برای اضافه کردن مواد جدید، روی لیست کلیک راست کنید و گزینه Restore Zero را کلیک نمایید. سپس موجودی آنها را با کلیک روی آیکن ویرایش، وارد کنید و مجددا با کلیک راست روی لیست و انتخاب گزینه Delete Zero مواد با موجودی صفر را حذف کنید.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com