Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

تعریف مواد

تعریف مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه ها در این فرم صورت می گیرد.
تعریف مواد
ثبت مواد
مشخصات ماده را وارد کنید. سپس عایقهایی که از این ماده استفاده می کنند را تیک بزنید. و دکمه Add را کلیک کنید.
در گزارش وضعیت مواد، لیست مواد و موجودی آنها نشان داده می شود. در صورتیکه مایل نیستید برای یک ماده خاص موجودی انبار مواد یا موجودی انبار تولید نشان داده شود، به ترتیب تیک Show Store Stock یا Show Production Stock را بردارید. اگر ماده ای دارای مقدار استاندارد برای مصرف نیست تیک Has Standard Reference را بردارید.

نکات
1- در قسمت بالای لیست، می توانید مواد را جستجو کنید یا به تفکیک پوشش، آنها را فیلتر نمایید.
2- توسط دکمه Print می توانید از لیست مواد گزارش تهیه کنید که علاوه بر چاپ امکان خروجی به اکسل و PDF را نیز دارد.
3- برای موادی که دارای Batch Number هستند، یکی از آنها را با گزینه Has Batch No علامت گذاری کنید تا در فرم Coating در لیست Batch No نمایش داده شود.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com