Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

رویدادها

نمایش تاریخچه فعالیت کاربران در خصوص حذف و تغییرات مهم صورت گرفته در Pipe Protection. در این فرم، اشکالات ثبت قراردادها، بارنامه های خالی و همچنین عدم تطابق آمار واحد یارد و کنترل کیفیت نشان داده می شود.
رویدادها
Event
سربرگ رویداد، تغییرات مهم صورت گرفته در نرم افزار (تغییر در پانل الکترونیکی، حذف لوله و ...) با نام کاربر و کامپیوتر ثبت می شود تا توسط مدیر سیستم قابل پیگیری باشد.

Contract
در سربرگ قرارداد، اشکالات قراردادها (مانند نام نادرست، قراردادهای بدون سایز، قراردادهای پایان یافته که هنوز بایگانی نشده اند و بارنامه های خالی) لیست می شود تا توسط کاربر اصلی یارد برطرف شود. در این فرم می توان بصورت گروهی و سریع قراردادها را بایگانی یا ویرایش کرد .

LoadIn
در این سربرگ تناقضات آماری واحدهای یارد و کنترل کیفیت در بخش لوله خام نمایش داده می شود.

Coating
در این سربرگ تناقضات آماری واحدهای یارد و کنترل کیفیت در بخش تولید نمایش داده می شود.
نکات
1- مدیر سیستم می تواند در فرم Logins حالت Read Only را برای Event View فعال کند
2- در سربرگ Event با دوبار کلیک روی آیتمها، توضیحات مربوطه در کادر جداگانه ای جهت کپی کردن به نمایش در می آید
3- در سربرگ Contract استاندارد تعریف Client و ReportTitle قرار داده شده است. سعی کنید نام قرارداد را مطابق الگو، تعریف کنید
4- در سربرگ Contract توسط لینک Scan contract's diameter سیستم اسامی کلیه قراردادها را با استاندارد مقایسه می کند و عدم تطابقها را لیست می کند
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com