Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

قراردادها

اولین مرحله برای شروع یک پروژه، ثبت مشخصات آن در فرم Contract است، پس از اینکه قرارداد به لیست اضافه شد روی آیکن ... کلیک کنید و سایزهای آن را همراه با پوشش و متراژ هر سایز به قرارداد اضافه نمایید.

قراردادهای Pipe Protection
 
1. شماره قرارداد
3. قراردادهای فعال که هنوز به پایان نرسیده اند. (جهت بایگانی کردن قرارداد)
3. قراردادهایی که آمار آنها بصورت شاخه به شاخه وارد می شود (اگر این گزینه را انتخاب نکنید، آمار بصورت گروهی و در فرم Old Statistics وارد می شود)
4. نام قرارداد (انگلیسی) جهت جستجو
5. نام قرارداد (فارسی) مورد استفاده در گزارشات
6. متراژ کلی قرارداد
7. تاریخ قرارداد
8. مدل تولید-بارگیری (مراجعه کنید به انواع مدلها)
9. کارفرما
10. نظارت
11. پیمانکار
12. پروژه
13. مسیر خط لوله
14. شماره سفارش
15. جستجوی قراردادها با توجه به Client یا شماره قرارداد
16. اضافه کردن جزئیات قرارداد شامل سایزها، پوششها و متراژهای آن پس از ثبت قرارداد
17. تغییر پوشش نهایی قراردادهای Separate و Independent مورد استفاده در فرم بارگیری
18. چاپ لیست قراردادها

انواع قراردادها
1- قراردادهای قدیمی (آنهائیکه قبل از نصب Pipe Protection وجود داشته‌اند و توسط نرم‌افزارهایی مانند اکسل، آمارگیری شده اند)
2- قراردادهای جدید (آنهائیکه از همان ابتدا کلیه اطلاعاتشان در Pipe Protection ثبت شده است)

قراردادهای قدیمی
در Pipe Protection این قابلیت وجود دارد که اطلاعات مربوط به قراردادهای گذشته را در زمان کمی به بانک اطلاعاتی اضافه کنید. در واقع مهاجرت از سیستمهای قدیمی به Pipe Protection به راحتی تعریف یک قرارداد و ثبت خلاصه آمار لوله‌های آن است.<br />برای این کار، هنگام تعریف قرارداد گزینه Old Statistics را تیک بزنید.

ثبت قرارداد
1- یک Client ،ID و Report Title یکتا به قرارداد بدهید و سایر مشخصات را وارد کنید سپس دکمه Add را کلیک نمایید.
2- پس از اینکه قرارداد به لیست اضافه شد آنرا انتخاب کنید و روی آیکن ... کلیک نمایید. در اینجا باید به ازای هر سایز، نوع پوشش و متراژ آنرا وارد کنید تا قرارداد آماده استفاده شود.

انواع مدلها
با توجه به تعداد پوششی که روی لوله‌ها قرار می‌گیرد، حالتهای مختلفی برای بارگیری پیش می آید که آمار «وضعیت قرارداد» را تحت تأثیر قرار می دهد. مدل اول که اغلب قراردادها را شامل می شود حالت پله‌ای (Cascade) است به این معنی که لوله خام به ترتیب پوشش اول، دوم و ... را گرفته و سپس بارگیری می شود. مدل دوم، حالت مستقل (Independent) است به این معنی که قرارداد شامل چند پوشش است که هر پوشش به تنهایی روی تعدادی از لوله ها قرار می گیرد و بارگیری می شود بنابراین روی هیچ لوله ای بیشتر از یک پوشش (داخلی یا خارجی) قرار داده نمی شود. مدل سوم، حالت جدا (Separate) است به این معنی که لوله ها در یک پوشش، (برای مثال پوشش داخلی) مشترک هستند و در پوشش دوم متمایز
مدلهای تولید-بارگیری
نکات
1- آمار قراردادهای دارای علامت «ستاره»، بصورت شاخه ای و آمار بدون ستاره ها بصورت گروهی ثبت می شود.
2- قراردادی که لوله داشته باشد قابل حذف نیست. ابتدا باید لوله‌های آنرا در فرم Edit Group حذف نمایید.
3- یک نام کوتاه برای Client و Report Title قرار دهید.
4- از فیلد Client برای جستجوی سریع نام قرارداد در Pipe Protection و Yard Mobile استفاده می شود. بنابراین بهتر است با نام پیمانکار شروع شود و سپس سایزهای لوله را در کروشه برای آن بنویسید.
5- ستون A قراردادهای فعال (در دست اجرا) و قراردادهای پایان یافته را از هم تفکیک می کند.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com